Vakantiepark BreeBronne
Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring

Vakantiepark BreeBronne

Persoonlijke informatie die door de gasten / bezoekers van de website wordt verschaft wordt met zorg behandeld en de privacy wordt gerespecteerd. De verwerking van deze gegevens zal geschieden aan de hand van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Europese wetgeving welke ook wel bekend is onder de Engelse naam: General Data Protection.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van overeenkomsten die worden aangegaan door een gast met Recreatiepark BreeBronne en vice versa. Het beheer van deze relaties zal worden aangewend voor het uitvoeren activiteiten en de informatieverstrekking alsook voor het uitbouwen van het klantenbestand.

Bij het aanvragen van een reservering of het invullen van een contact- of aanmeldformulier via onze website, of als u een e-mail stuurt, zullen wij deze gegevens bewaren om uw vraag of verzoek volledig te kunnen beantwoorden en af te kunnen handelen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

De bezoekgegevens die op de website worden bijgehouden zullen zoveel als mogelijk worden geanonimiseerd en zullen niet aan derden worden versterkt.
Qua registraties van uw bezoek kunnen de volgende gegevens worden geregistreerd: het IP-adres van uw computer, eventuele gebruikersnaam, tijdstip van het opvragen en daarnaast gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.
Daarnaast is een doel om aan de hand van deze gegevens de werking van de website te optimaliseren.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om ons een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker.

De verkregen informatie wordt, tevens met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.

Hiermee hebben wij de mogelijkheid om onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website te combineren en het gedrag van gebruikers te analyseren. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Nieuwsbrief

Op de website kan u zich inschrijven om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en nieuws op onze camping en of aanverwante zaken. Met uw expliciete opgave hiervoor en uw expliciete toestemming zult u ook deze nieuwsbrief ontvangen. Uitschrijven is mogelijk via een link in de nieuwsbrief genaamd “afmelden” of “uitschrijven”.
De gegevens van het bestand voor het versturen van nieuwsbrieven wordt niet aan derden partijen verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Na het indienen van een schriftelijk verzoek kunnen wij u de mogelijkheid bieden om uw persoonlijke gegevens in te zien zoals bij ons geregistreerd. Wanneer u zaken aangepast wilt zien, wijzigen of verwijderen, kunt u ons dat schriftelijk laten weten.
Tevens kunt u ons (schriftelijk) op de hoogte mocht u niet willen te worden benaderd met verdere informatie over Recreatiepark BreeBronne en haar producten en diensten. Dat via ons adres:

Vakantiepark BreeBronne
Lange Heide 9
5993PB Maasbree

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.