Vakantiepark BreeBronne
Beleef het bijzondere
Beleef het bijzondere
Beleef het bijzondere
Beleef het bijzondere

Voorwaarden annuleringsfonds

Voorwaarden annuleringsfonds

Artikel 1: Algemeen

1.    Wij adviseren u in combinatie met uw boeking altijd deel te nemen aan het annuleringsfonds. Deelnemen aan het annuleringsfonds is alleen mogelijk als dit direct bij de reservering wordt overeengekomen.

2.    De kosten voor het fonds bedragen 8.2% van de netto huursom en €3,50 administratiekosten.

3.    Het annuleringsfonds geeft bij annulering als gevolg van een hieronder genoemde gebeurtenis recht op restitutie van het door Vakantiepark BreeBronne ontvangen (deel)bedrag volgens de boekingsbevestiging, onder aftrek van de premie van het annuleringsfonds en de administratiekosten.

4.    Het annuleringsfonds is geldig vanaf de datum van boeken volgens de boekingsbevestiging en eindigt op de datum van vertrek volgens de boekingsbevestiging.

5.    De dekking begint na ontvangst van de betaling van de kosten van het annuleringsfonds.

6.    Uitkering wordt verleend voor niet genoten geboekte dagen ten gevolge van een omstandigheid als genoemd in Artikel 2.1  t/m 2.7. De uitkering wordt berekend op basis van de huursom in verhouding van het aantal niet genoten geboekte dagen tot het totaal aantal geboekte dagen.

 

Artikel 2: Annuleringsdekking

Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in onderstaande punten:

 

1.    Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel van de huurder of zijn/haar familieleden in de 1e of 2e graad.  <echtgeno(o)t(e), (schoon- en/of pleeg-)ouders, (pleeg- en/of stief-)kinderen, broers, zwagers, (schoon-)zusters, grootouders en kleinkinderen.>

2.    Overlijden binnen 14 dagen voor aanvang van de reis van een huisdier, waaronder uitsluitend te verstaan een hond of kat, van verzekerde.

3.    Complicaties bij zwangerschap van de huurder of de met hem samenwonende partner.

4.    Een medisch noodzakelijke ingreep die de huurder, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan.

5.    Materiele beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van de huurder of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.

6.    Definitieve ontwrichting van het huwelijk van de huurder, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met de definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.

7.    Indien vanwege pandemie sanitair gebouw en/of vakantiepark gesloten dient te zijn. 

 

Geen uitkering wordt verleend indien de deelnemer:

1.    Een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

 

Artikel 3: Verplichtingen bij annulering

1.    De huurder is verplicht een gebeurtenis, waardoor het verblijf wordt geannuleerd, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang, schriftelijk of per mail te melden aan Vakantiepark BreeBronne, Lange heide 9, 5993PB Maasbree

De huurder dient bij het indienen van het annuleringsverzoek de omstandigheden die leiden tot het verzoek om uitkering aan te tonen (indien mogelijk middels originele bewijsstukken)